БИЗНЕС ПЛАНОВЕ

Комбинацията от основните решения за улесняване на работния процес и защита.
план
първи стъпки
бизнес развитие
IT сигурност
Антивирусна защита (F-Secure) + + +
Бизнес имейл (Exchange) + + +
Backup (OneDrive- 1TB) + + +
Активна директория (Azure AD) + + +
Microsoft 365 ( Word, Excel, PowePoint, Outlook) online + +
Отдалечена поддръжка от GluckIT (след първоначално инсталиране и конфигуриране) 1 час на месец 1 час на месец 1 час на месец
Система за управление на отпуски + +
Система за управление и съхранение на файлове и данни + +
Безопасен интернет ( Check Point Firewall ) +
Най-подходящ за екип от* 1-5 души 5-15 души над 15 души
Цена за член на екипа ** 45 лв. 75 лв. 120 лв.

* Препоръчителна големина на екипа от GluckIT

**Цената е с включено ДДС

Абонаментните планове се сключват с едногодишен договор, а при желание може да се продължи и след това.

Всеки план може да се прекрати по желание на клиента с предизвестие от един месец.

През периода на договора, бройката може да се променя, като трябва да се заяви месец предварително.

Плащането е месечно, до 10 число на месеца, в който се предоставя и използва услугата, и се извършва по банков път.

Всеки наш клиент при сключване на договор получава достъп до нашата Online Ticketing система на адрес https://support.gluckit.net. При нужда, връзката с нас е лесна чрез регистриране на проблема в нея.

От момента на регистриране на проблема поемаме отговорност да започнем работа по него най-късно до следващия работен ден.