Облачни услуги

Частната облачна платформа дава възможност да се управляват не само нови облачни приложения, но и налични такива - безопасно и с висока производителност.
ОБЛАЧНИ УСЛУГИ
Чрез управлявана частна облачна платформа (Мanaged private cloud service) преодоляваме различията между локалните и облачните среди, както и между публичните и частните облаци. Частната облачна платформа дава възможност да се управляват не само нови облачни приложения, но и налични такива – безопасно и с висока производителност. По този начин се елиминират скъпи нови инсталации и се намалява рискът от загуба на данни.

01.

Infrastructure as a service (IaaS)

Infrastructure as a service (IaaS) – изнесена услуга, при която физическият сървър и инфраструктурните решения са собственост на GluckIT и се предоставят на клиента отдалечено или на място. IaaS позволява на клиентите отдалечен достъп до сървъра, хранилището за данни и мрежовите ресурси на GluckIT.

02.

Information technology management as a service (ITMaaS)

Information technology management as a service (ITMaaS) – управление на ИТ структурата, като услуга е изнесено решение за малки и средни организации, където ползата ще е в пъти по-голяма от собствен отдел по Информационни Технологии, неговото развитие и поддържането му на технологично добро ниво в знания и умения.

03.

BackUp-as-a-Service (BaaS)

BackUp-as-a-Service (BaaS) – услуга за архивиране или метод за съхранение на данни извън организацията, при които част или цялото съдържание редовно се архивира от доставчика на външно защитено хранилище, в облак, чрез мрежова връзка.

04.

Disaster Recovery-as-a-Service (DRaaS)

Disaster Recovery-as-a-Service (DRaaS) – модел на облачно решение, което позволява на организацията да архивира своите данни и ИТ инфраструктура, да защити приложенията си от природно бедствие или недоброжелателна човешка намеса, както и от прекъсване на услугата. Всичко това на едно място – в облака на GluckIT.

05.

Antivirus-as-a-Service (AVaaS)

Antivirus-as-a-Service (AVaaS) – услуга за управление на антивирусните решения за сигурност – отдалечено и извън инфраструктурата на клиента.

06.

Platform as a service (PaaS)

Платформа като услуга – сървър или сторидж; мрежова свързаност/ информационна сигурност, център за данни, управление на база данни, бизнес анализи, операционни системи.

07.

VDI as a service – Virtual Desktop Infrastructure (VDI)

VDI as a service – Virtual Desktop Infrastructure (VDI) – технология, позволяваща работата с виртуални машини – като локален или облачен ресурс. При клиента се предоставя т. нар. „Тънък клиент“.

08.

Desktop as a service (DaaS)

Desktop as a service (DaaS) – решение разделящо работната среда на клиента от софтуерната среда на компанията, като така операционните системи се управляват и защитават от доставчика на облака, като услуга.