Решения

Нашите решения са ориентирани към технологично израстване в стратегическа план, спрямо клиентския ритъм.

Ние от GluckIT вярваме, че този подход води до бизнес революция чрез увеличаване производителността на труда, подобряване използването на капиталовите разходи, намаляване на оперативните разходи и бърза реакция на променящото се търсене на клиентите.

Технически анализ
Чрез техническия анализ професионално изследваме и прогнозираме вътрешните фактори, влияещи на Вашата ИТ поддръжка. При анализа се взема предвид дали компанията отговаря на политиките за информационна сигурност, както и дали е надеждна хардуерната и софтуерната среда.
Системна интеграция
Системната интеграция обединява подсистеми на различни производители и изгражда свързаност между тях, което ги конфигурира да работят в единна среда.
Тя е от съществено значение за подобряване на комуникацията между бизнесите, както и за вътрешно сътрудничество в рамките на компанията...
Системна администрация
Изнесен ИТ отдел на клиента – системна поддръжка на десктоп (потребителски) устройства, периферни устройства, операционни системи, инфраструктурни и приложни софтуерни продукти, корпоративна мрежова среда, сървърни ферми, виртуализационни платформи, облачни услуги, хибридни решения, системи за сигурност, видео наблюдение...
Облачни услуги
Чрез управлявана частна облачна платформа (Мanaged private cloud service) преодоляваме различията между локалните и облачните среди, както и между публичните и частните облаци.
Частната облачна платформа дава възможност да се управляват не само нови облачни приложения, но и налични такива – безопасно и с висока производителност...
КЛИЕНТИ

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ