Новини

93472-scaled
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ

Основният контекст на организацията за създаване на системи за Управление на качеството, Управление на ИТ услугите и сигурност на е те да бъдат входен елемент…