Системна администрация

Изнесен ИТ отдел на клиента.
Системна администрация
Изнесен ИТ отдел на клиента – системна поддръжка на десктоп – (потребителски) устройства, периферни устройства, операционни системи, инфраструктурни и приложни софтуерни продукти, корпоративна мрежова среда, сървърни ферми, виртуализационни платформи, облачни услуги, хибридни решения, системи за сигурност, видео наблюдение.

01.

Изцяло изнесен ИТ отдел на клиента

Изцяло изнесен ИТ отдел на клиента – с всички ИТ дейности, като системна поддръжка на десктоп (потребителски) устройства, периферни устройства, операционни системи, инфраструктурни и приложни софтуерни продукти.

02.

Частична поддръжка на корпоративна мрежа

Частична поддръжка на корпоративна мрежа – сървърни, виртуализационни платформи, облачни услуги, хибридни решения, бази данни. Преразпределение на ресурсите и възможност на различни права за достъп.

03.

Управление на специализирани операционни системи

Управление на специализирани операционни системи – чрез собствена онлайн тикетинг система за проследяване на инциденти, проблеми, заявки и промени. Нашият екип обезпечава непрекъсваемостта на работния процес.

04.

Мрежово администриране

Екипът на Gluckit предлага експертно ниво на мрежово администриране. Цялостно проектиране и изграждане на компютърни мрежи. Ние предлагаме монтаж и конфигуриране на оборудване, защита на информацията, както и управление и последваща поддръжка.