Политика за поверителност и защита на личните данни

Глюкит ООД е администратор на лични данни, които Вие ни предоставяте.
Настоящата Политика за поверителност има за цел да разясни защитата на личните ви данни – тяхното използване и съхранение, както и какви са Вашите права в тази връзка.

1. Какво са лични данни?

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез нея.

2. Каква информация събираме на сайта?

Ние събираме и обработваме вашите данни при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016 г. относно защита на личните данни и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

При събиране на данните, който ни предоставяте, ние обработваме следната информация:

  • Три имена – когато изпращате съобщения, запитвания, коментари, мнения;
  • Телефон, Е-mail – използваме данните ви, за да имаме обратна връзка с вас и да отговорим своевременно на вашите въпроси, предложения и др.;
  • IP адрес – когато разглеждате съдържанието или използвате услуги на сайта;
  • Бисквитки за идентифициране на браузъра или устройството, което използвате.

3. Защо ни е необходимо?

Личните Ви данни са ни необходими, за да Ви предоставим следните услуги:

  • Търговска оферта за предоставяне на технчески и ценови решения;
  • Сключване на договор;
  • Изпълнение на договор.

4. За какъв срок се събират предоставените лични данни?

Ние запазваме Вашите Лични данни в съответствие с приложимото законодателство за защита на Личните данни за срока, който е необходим за изпълнение на целите.
Срокът на обработка на личните данни е до 1 годинa.

След този период личните Ви данни, които се съхраняват при нас, ще бъдат унищожени.

5. Хипервръзки

Сайтът на Глюкит ООД може да съдържа хипервръзки към други Интернет сайтове, които са напълно независими от този сайт.
Глюкит ООД не гарантира за точността и автентичността на информацията в друг Интернет сайт. Достъпът до всички други Интернет сайтове, свързани с линкове към сайта на Глюкит ООД е на Ваш собствен риск.

6. Какви са Вашите права?

Вие имате право на достъп до личните данни, които Глюкит ООД съхранява за Вас при желание да коригирате грешно подадени данни, при искане за заличаване или на възражение срещу обработването на личните Ви данни.
Можете да го направите на мейл office@gluckit.net

Ако смятате, че личните данни, които притежаваме за Вас, са неточни или непълни, имате възможност да поискате да видите тази информация, да я поправите или да я изтриете.

В случай, че желаете да оттеглите своето съгласие, Вие можете да направите това само по отношение на личните Ви данни, които не засягат законосъобразността на обработването на данните Ви (чл. 6 и чл. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО).

В случай, че искате да подадете оплакване от начина, по който сме обработили личните Ви данни, моля, свържете се с нас на office@gluckit.net

Ако и след това смятате, че Вашите лични данни не са били обработени по законосъобразен начин, можете да се свържете с Комисия за Защита на Личните Данни и да подадете жалба до тях на мейл: kzld@cpdp.bg.

7. Актуализиране на политиката

Глюкит ООД си запазва правото да актуализира настоящата Политика за поверителност. За това Ви информитаме да посещавате отново тази страница при всяко Ваше посещение, за да проверявате актуалността на информацията.