Технически анализ

ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ
Чрез техническия анализ професионално изследваме и прогнозираме вътрешните фактори, влияещи на Вашата ИТ поддръжка. При анализа се взема предвид дали компанията отговаря на политиките за информационна сигурност, както и дали е надеждна хардуерната и софтуерната среда.

01.

Детайлно обследване

Детайлно обследване на информационната и комуникационната инфраструктура с
цел оценяване на вътрешните и външните ИТ фактори, влияещи на бизнес процесите.

02.

GAP анализ на резултатите

GAP анализ на резултатите – взема предвид дали компанията отговаря на съвременните изисквания за ИТ зрялост и конкурентоспособност.

03.

Изготвяне на препоръки

Изготвяне на препоръки – за правилно управление на информационната и комуникационната среда, както и мерките за защита на сигурността на информацията.

04.

Функционален доклад с препоръки

Функционален доклад с препоръки, подредени по спешност и критичност за устойчива хардуерна и софтуерна екосистема.