Системна интеграция

Тя е от съществено значение за подобряване на комуникацията на бизнесите, както и за вътрешно сътрудничество в рамките на компанията.
СИСТЕМНА ИНТЕГРАЦИЯ
Системната интеграция обединява подсистеми на различни производители и изгражда свързаност между тях, което ги конфигурира да работят в единна среда.
Тя е от съществено значение за подобряване на комуникацията на бизнесите, както и за вътрешно сътрудничество в рамките на компанията. Системната интеграция е съвкупност от дейности, покриващи определени бизнес нужди.

01.

Дизайн и Архитектура на Информационни и Комуникационни системи

Дизайн и Архитектура на Информационни и Комуникационни системи – включва технически одит с препоръки, както и последваща архитектура.

02.

Внедряване, Инсталация, Конфигурация, Интеграция

Внедряване, Инсталация, Конфигурация, Интеграция – доставка и имплементация с правилно конфигуриране и оптимизация.

03.

High Level Design, Low Level Design

High Level Design, Low Level Design – надграждане на наличните системи с обща и по- детайлна визуализация.

04.

План за действие

План за действие – с включено обучение на персонала, поддръжка и управление на проекта, съгласувано с промените в клиентската среда.