ISO СЕРТИФИКАЦИЯ

93472-scaled

От 01.08.2019 в GluckIT работи Система за „Управление на качеството“ в съответствие с изискванията на ISO/IEC 9001:2015;

Система за „Управление на услугите“ в съответствие с изискванията на ISO/IEC 20000-1:2018; Система за „Управление на Сигурността на информацията“ в съответствие с изискванията на ISO/IEC 27001:2013

Основният контекст на организацията за създаване на системи за Управление на качеството, Управление на ИТ услугите и сигурност на информацията е те да бъдат входен елемент за определяне целите на фирмата и рисковете, свързани с нейната дейност.

Характеризирайки контекста и заинтересованите страни, които влияят върху формирането на вътрешните и външните въпроси, фирмата определя изискванията към своята система за управление, потребностите и очакванията към услугите, които предлага.

Тези фактори са основата за определяне на целите, рисковете и възможностите, свързани с дейността на дружеството.