News

nbm

09 мар.: На 01 Декември 2020 GluckIT стана част от сдружение „Национална бизнес мрежа“

НБМ е създадена с цел да подпомага развитието на малкия и среден бизнес, да осигурява информационно своите фирми и да подкрепя сътрудничеството между тях.